1 : 1 - 1 

:
Madde AdıTABÎİYYÂT
Tanıtım CümlesiMeşşâî gelenekte tabiat ilimleri alanına giren konuları ve bunlara dair eserleri ifade eden bir terim.
KaynaklarUİA.XIV-I.321-329; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: