1 : 1 - 1 

:
Madde Adıet-TÂC fî AHLÂKİ’l-MÜLÛK
Şahıs AdıMuhammed b. Haris es-Sealibi (et-Tağlibi) (Ebu Osman el-Cahiz Amr b. Bahr b. Mahbub el-Kinani el-Leysi el-Basri) [255 h./869 m.]
Tanıtım CümlesiCâhiz'e (ö. 255/869) nisbet edilen siyaset ahlâkına ve yönetici - yönetilen ilişkilerine dair eser.
KaynaklarKZ.I.38; AYASOFYA KTP.2827; SERKİS; ROSENTHAL.JAOS.CXV/1.105-109; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: