1 : 1 - 1 

:
Madde AdıTABÂTABÂÎ, Muhammed Hüseyin
Şahıs AdıAllame Muhammed Hüseyin b. Muhammed b. Muhammed Hüseyin Tabatabai Tebrizi [1402 18 Muharrem h./1981 16 Kasım m.]
Tanıtım Cümlesiel-Mîzân adlı tefsiriyle tanınan Şiî müellifi ve felsefeci.
KaynaklarCHIİSME dans l'ISLAM.s.XI-XIX; TETİMMETÜ'l-A'LAM.II.66-67 (Burada ö. 1402/1982); Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: