1 : 1 - 1 

:
Madde AdıÜDFÜVÎ, Muhammed b. Ali
Şahıs AdıEbu Bekr Muhammed b. Ali b. Ahmed el-Üdfüvi (el-Üzfüvi) el-Mısri [388 7 R.evvel h./998 9 Mart m.]
Tanıtım CümlesiMısırlı nahiv, kıraat ve tefsir âlimi.
KaynaklarMLF.X.305; BTT.I.395; ZİRİKLİ.VII.160; GAYE.II.198; BUĞYE.I.189; SÜYUTİ.122; DAVUDİ.T.MÜFESSİRUN.11; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: