1 : 1 - 1 

:
Madde AdıÜLÜ’l-AZM
Tanıtım CümlesiKur'ân-ı Kerîm'de bazı peygamberler için kullanılan bir tabir.
KaynaklarMUCEM.461;DEYLEMİ.45.46.53 Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: