1 : 1 - 1 

:
Madde AdıÜMMÜ’d-DERDÂ el-VASSÂBİYYE
Şahıs AdıÜmmü'd-Derda Hüceyme (Cüheyme) bint Huyey el-Vassabiyye (el-Evsabiyye) [81 h./701 [?] m.]
Tanıtım CümlesiKadın tâbiî, fakih ve muhaddis.
KaynaklarA'LAMÜ'n-NÜBELA.IV.277-279; ÜSD.VII.285; ZİRİKLİ.IX.68 (VIII) 77; TEZKİRE.I.53-54; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: