1 : 1 - 1 

:
Madde AdıÜLKÜ (Halkevleri)
Tanıtım Cümlesi1933-1950 yılları arasında Ankara'da yayımlanan halkevleri dergisi.
KaynaklarKEBİKEÇ.yıl 2.sy.3.(Ankara 1996).s.141-142.143-160; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: