1 : 1 - 1 

:
Madde Adı
Tanıtım CümlesiArap alfabesinin yirmi dokuzuncu harfi.
KaynaklarİA.XIII.328-329; ML.XII.682; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: