1 : 1 - 1 

:
Madde AdıYABGU
Tanıtım CümlesiAsya Hunları'ndan Büyük Selçuklular'a kadar Türk devlet ve topluluklarında görülen idarî bir unvan.
KaynaklarML.XII.685; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: