1 : 1 - 1 

:
Madde AdıYAHYÂ EFENDİ KÜLLİYESİ
Tanıtım CümlesiXVI. yüzyılda İstanbul'da Beşiktaş'ta Şeyh Yahyâ Efendi (ö. 978/1571) tarafından kurulan küliye.
KaynaklarML.XII.696; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: