1 : 1 - 1 

:
Madde AdıYAHYÂ b. SÂLİH
Şahıs AdıEbu Zekeriyya (Ebu Salih) Yahya b. Salih el-Vuhazi el-Hımsi ed-Dımaşki eş-Şami [222 h./837 m.]
Tanıtım CümlesiHumuslu muhaddis ve fakih.
KaynaklarGAS.I.103;A.I.193; A'LAMÜ'n-NÜBELA.X.453-456; ZİRİKLİ (VIII) 151; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: