1 : 1 - 1 

:
Madde AdıYAHYÂ b. YAHYÂ el-LEYSÎ
Şahıs AdıEbu Muhammed İbn Ebi İsâ Yahya b. Yahya b. Kesir el-Leysi el-Masmudi el-Kurtubi [234 C.ahir veya Receb h./849 Ocak veya Şubat m.]
Tanıtım CümlesiMâlikî mezhebinin Endülüs'te yayılmasını sağlayan fakih, el-Muvatta’ râvisi.
KaynaklarA'LAMÜ'n-NÜBELA.X.519-525; DİBAC.350-351; İBNÜ'l-FARADİ.II.898-900; ZİRİKLİ.(VIII).176; KARAMAN.TARİH.103; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: