Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap ve Süreli Yayın Teklif Formu

Bu formu doldurarak İSAM Kütüphanesi’nde bulunmayan kitap veya dergileri teklif edebilirsiniz.
Doküman/Fotokopi İsteği
Teklifleriniz değerlendirilecek, yayın komisyonları tarafından uygun görülen ve ulaşılabilir olanları kütüphanemize temin edilecektir.