İSAM Kütüphanesinde Ara


İlahiyat Makaleleri Veri TabanıAktaş, Ömer
Muğîre b. Şu’be’nin İslâm’a Giriş Rivayetleriyle İlgili Mülahazalar = Ideas (Discussions) on Rumors of al-Mughîra b. Shu’ba’s Conversion to Islam, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Kastamonu University Journal of Faculty of Theology, 2018, cilt: II, sayı: 1, s. 67-87
Türkçe
Zotero Kullanımı:
1) Zotero Connector’ü kurun.
2) Tarayıcıda zotero simgelerinden hangisi varsa ona tıklayın.
3) Veya doğrudan zotero.org hesabınıza kaydetmek için linke tıklayın.