İSAM Kütüphanesinde Ara


İlahiyat Makaleleri Veri TabanıAldyab, Ahmed - İbrahim el-Abdullah
el-Avamilü’l-Mü’essere fî Zahireti Ta’addüdi’l-Vücuhi’l-İ’rabiyye fi’n-Nahvi’l-Arabi = Arapça Dilbilgisinde İ’rab Olgusunu Çeşitli Yönlerden Etkileyen Faktörler = Factors Affecting the Multiplicity of Parsing Aspects in Arabic Grammar, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2021, cilt: XV, sayı: 30, s. 207-217
Arapça
Zotero Kullanımı:
1) Zotero Connector’ü kurun.
2) Tarayıcıda zotero simgelerinden hangisi varsa ona tıklayın.
3) Veya doğrudan zotero.org hesabınıza kaydetmek için linke tıklayın.