İSAM Kütüphanesinde Ara


İlahiyat Makaleleri Veri TabanıTezcan Kaya, Gülsen
Babasının Mecnun’u Kabe’ye Götürmesi: Nizamî Hamsesi’nden Bir Hikayenin Tasvirlerinin İkonografik İncelenmesi = Majnun Taken by His Fatherto the Ka’bah: Iconographic Analysis of the Miniatures of a Story from Khamseh of Nizami, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2021, cilt: XV, sayı: 31, s. 17-40
Türkçe
Zotero Kullanımı:
1) Zotero Connector’ü kurun.
2) Tarayıcıda zotero simgelerinden hangisi varsa ona tıklayın.
3) Veya doğrudan zotero.org hesabınıza kaydetmek için linke tıklayın.