İSAM Kütüphanesinde Ara


İlahiyat Makaleleri Veri TabanıAkkuş, Halil İbrahim
Hz. Peygamber ve Mesajının Sosyolojik Boyutu (Seçkinler Teorisi Bağlamında Bir Analiz) = The Prophet Muhammad and the Sociological Dimension of His Message (An Analyse in the Context of Elite Theory), Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2021, cilt: XV, sayı: 31, s. 165-176
Türkçe
Zotero Kullanımı:
1) Zotero Connector’ü kurun.
2) Tarayıcıda zotero simgelerinden hangisi varsa ona tıklayın.
3) Veya doğrudan zotero.org hesabınıza kaydetmek için linke tıklayın.