İSAM Kütüphanesinde Ara


İlahiyat Makaleleri Veri TabanıBalamir, Figen
Dinamik Bir Figür Olarak Hz. Fatıma: Şii Perspektifinden Hz. Fatıma’nın Kadınların Kimlik İnşasına ve Bazı Dini Pratiklerine Tesiri = Fatima as a Dynamic Figure: Hz. Fatima’s Effect on Women’s Identity Construction and Some Religious Practices, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2022, cilt: XVI, sayı: 32, s. 58-72
Türkçe
Zotero Kullanımı:
1) Zotero Connector’ü kurun.
2) Tarayıcıda zotero simgelerinden hangisi varsa ona tıklayın.
3) Veya doğrudan zotero.org hesabınıza kaydetmek için linke tıklayın.