İSAM Kütüphanesinde Ara


İlahiyat Makaleleri Veri TabanıQarizada, Zafar Ahmad
Emanullah Han Döneminde (1919-1929) Afanistan’da Aile Hukukunun Kanunlaştırılması = Codification of Family Low in Afghanistan during the Reign of Amanullah Khan (1919-1929), Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2022, cilt: XVI, sayı: 32, s. 73-88
Türkçe
Zotero Kullanımı:
1) Zotero Connector’ü kurun.
2) Tarayıcıda zotero simgelerinden hangisi varsa ona tıklayın.
3) Veya doğrudan zotero.org hesabınıza kaydetmek için linke tıklayın.