İSAM Kütüphanesinde Ara


İlahiyat Makaleleri Veri TabanıKoç, Muhammed
Elvan Çelebi’nin Hayatı, Tasavvufi Görüşleri ve Menâkıbu’l-Kudsiyye Eseri = Elvan Celebi’s Life, Mystical Views and His Work Named Menâkıbu’l-Kudsiyye , Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2022, cilt: XVI, sayı: 32, s. 89-100
Türkçe
Zotero Kullanımı:
1) Zotero Connector’ü kurun.
2) Tarayıcıda zotero simgelerinden hangisi varsa ona tıklayın.
3) Veya doğrudan zotero.org hesabınıza kaydetmek için linke tıklayın.