İSAM Kütüphanesinde Ara


İlahiyat Makaleleri Veri TabanıŞahin, Ali Rıza
Hasan Kâfî Akhisarî’nin Kâfî İsimli Mantık Eserinin Tahkiki Tercümesi ve Değerlendirmesi = Critical Edition, Translation and Analysis of Hasan Kafi Akhisari’s logic Work Named Kafi, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2022, cilt: XVI, sayı: 33, s. 123-157
Türkçe
Zotero Kullanımı:
1) Zotero Connector’ü kurun.
2) Tarayıcıda zotero simgelerinden hangisi varsa ona tıklayın.
3) Veya doğrudan zotero.org hesabınıza kaydetmek için linke tıklayın.