İSAM Kütüphanesinde Ara


İlahiyat Makaleleri Veri TabanıUçar, Ramazan - Esra Demir, Yasemin Tarcan
Din ve Değişim Bağlamında Türk Toplumu = Turkish Society in the Context of Religion and Change, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2022, cilt: XVI, sayı: 33, s. 225-236
Türkçe
Zotero Kullanımı:
1) Zotero Connector’ü kurun.
2) Tarayıcıda zotero simgelerinden hangisi varsa ona tıklayın.
3) Veya doğrudan zotero.org hesabınıza kaydetmek için linke tıklayın.