İSAM Kütüphanesinde Ara


İlahiyat Makaleleri Veri TabanıFatiş, Emrullah
İtikadi Fırka Tasniflari Üzerine, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Erciyes University Journal of Faculty of Theology, 2012, sayı: 14, s. 21-37
Türkçe
Zotero Kullanımı:
1) Zotero Connector’ü kurun.
2) Tarayıcıda zotero simgelerinden hangisi varsa ona tıklayın.
3) Veya doğrudan zotero.org hesabınıza kaydetmek için linke tıklayın.