İSAM Kütüphanesinde Ara


İlahiyat Makaleleri Veri TabanıFatiş, Emrullah
Hz. İsa’nın Mehdi Ve Deccalle İlişkilendirilmesi Üzerine, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, sayı: 33, s. 175-190
Türkçe
Zotero Kullanımı:
1) Zotero Connector’ü kurun.
2) Tarayıcıda zotero simgelerinden hangisi varsa ona tıklayın.
3) Veya doğrudan zotero.org hesabınıza kaydetmek için linke tıklayın.