İSAM Kütüphanesinde Ara


İlahiyat Makaleleri Veri TabanıFatiş, Emrullah
Gazalî ve İbn Sinâ’nın Cismani Haşre Yaklaşımı = Al Ghazalı’s and Ibn Sina’s Approach Towards Bodily Resurrection, Kelam Araştırmaları Dergisi [Kader], 2014, cilt: XII, sayı: 2, s. 147-170
Türkçe
Zotero Kullanımı:
1) Zotero Connector’ü kurun.
2) Tarayıcıda zotero simgelerinden hangisi varsa ona tıklayın.
3) Veya doğrudan zotero.org hesabınıza kaydetmek için linke tıklayın.