İSAM Kütüphanesinde Ara


İlahiyat Makaleleri Veri TabanıFatiş, Emrullah
İbnü’l-Hümâm’ın Peygamber Gönderme Konusundaki Görüşleri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, cilt: II, sayı: 2, s. 85-104
Türkçe
Zotero Kullanımı:
1) Zotero Connector’ü kurun.
2) Tarayıcıda zotero simgelerinden hangisi varsa ona tıklayın.
3) Veya doğrudan zotero.org hesabınıza kaydetmek için linke tıklayın.