Madde Adıel-BURHÂN fî ULÛMİ’l-KUR’ÂN
Şahıs Adı Ebu Abdillah Bedreddin Muhammed b. Bahadır b. Abdillah ez-Zerkeşi eş-Şafii
[794 3 Receb h./1392 26 Mayıs m.]
DİA TanıtımZerkeşî'nin (ö. 794/1392) Kur'an ilimlerine dair eseri.
KaynaklarİTKAN.I.11-14; KZ.I.240-241; BURHAN.I.13-16;
Dokümantasyon dosyası var
Dosya formatı: PDF
DosyaGörüntüle  [0.5MB]
Ek Dosya1Görüntüle  [0.1MB]