1 : 1 - 1 

:
Madde Adıel-BURHÂN fî ULÛMİ’l-KUR’ÂN
Şahıs AdıEbu Abdillah Bedreddin Muhammed b. Bahadır b. Abdillah ez-Zerkeşi eş-Şafii [794 3 Receb h./1392 26 Mayıs m.]
Tanıtım CümlesiZerkeşî'nin (ö. 794/1392) Kur'an ilimlerine dair eseri.
KaynaklarİTKAN.I.11-14; KZ.I.240-241; BURHAN.I.13-16; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: