Dil, tarih, edebiyat araştırmacısı ve şair Orhan Şâik Gökyay’a ait evrak koleksiyonu 9 genel başlık altında, 106 dosyada, 2069 kayıtta tasnif edilmiştir.

Tasnif başlıkları ve içerikleri şu şekildedir:

Şahsi Belgeler: O. Ş. Gökyay’a ait diplomalar, kimlik kartları, seminer katılım belgeleri, onur belgeleri, fotoğrafları ve yargılandığı Turancılık Davası hakkında belgeler;

Şahsi Yazışmalar: O. Ş. Gökyay’ın yurt içi ve yurt dışından pek çok kişi ve kurum ile yaptığı yazışmalar;

Şiirleri: O. Ş. Gökyay’ın yayımlanmış şiirleri, şiir denemeleri ve kendisine gönderilen şiirler;

Akademik Çalışmalar: Genel olarak edebiyat, tarih ve folklor alanındaki muhtelif çalışmalar;

Mesleki Çalışmalar: O. Ş. Gökyay’ın 1939-1940 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvar Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişliği ve Londra Kültür Ataşeliği, Edebiyat öğretmenliği görevlerinde bulunduğu ve Türk Dil Kurumu’nda yaptığı çalışmalar esnasında oluşmuş olan belgeler;

Çevirileri: Çoğunluğunu Clemans Brentano’nun eserlerinin oluşturduğu tercümeler;

Kitapları: Dede Korkut, Katip Çelebi ve Molla Lütfi adıyla çıkardığı kitaplarıyla ilgili çalışma notları, günümüz Türkçesi’ne aktardığı Mercimek Ahmed, Ahmed Rasim, Gelibolulu Mustafa Âlî ve Zekeriyyazâde gibi bazı yazarlara ait eserler hakkındaki çalışmalar;

Makaleleri: O. Ş. Gökyay’ın kendi makaleleri üzerindeki notları ve muhtelif şahıslara ait makalelerin kopyaları;

Müteferrik: Yukarıdaki konu başlıklarına dahil edilemeyen muhtelif malzemeler yer almaktadır.