Muhammed b. Muhammed b. Tâvît et-Tancî (1918-1974) محمد الطنجي KoleksiyonuKoleksiyonun en önemli özelliği birçok ilmi konuda malzeme içermesidir. 768 kayıttan oluşan koleksiyon şekil itibarı ile üç başlık altında toplanabilir; Defterler, Müteferrik Evrak ve Fişler.

(M. Tancî’ye ait olup katalogda 739-768 numaraları arasında tasnifi yapılarak koleksiyona dahil edilen evrak, Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı tarafından İSAM Kütüphanesi’ne teslim edilmiştir.)

Defterler

Koleksiyonun 550 adet gibi büyükçe bir kısmını defterler oluşturmaktadır. Defterlerin bazılarının birbirleri ile konu bütünlüğü olması nedeniyle koleksiyon 446 kayıtta kataloglanmıştır. Koleksiyonda tarih, edebiyat, felsefe, hadis, astronomi gibi diğer birçok konuda da muhtelif çalışmalar yer almaktadır. Büyük oranda akademik notları içeren bu defterler, bibliyografik bilgilerin yanında, fihrist çalışmalarını, istinsah edilmiş muhtelif eserleri ve M. Tancî’nin başladığı ve tamamlayamadığı araştırmaları kapsamaktadır. Bu çalışmaların başında M. Tancî’nin bilimsel çalışmalarının bir ölçüde başlangıcını da teşkil eden İbn Haldûn’un Mukaddime’si gelmektedir. Bunun yanında İbn Nedim’in Fihrist’i, Hutay’e’nin Divan’ı, Gazzali’nin muhtelif risaleleri, üzerinde yoğun çalışma ve malzeme bulunan diğer başlıkları teşkil etmektedir.

Müteferrik Evrak

Koleksiyonda defterlerin yanı sıra toplam 189 mektup bulunmaktadır. Bu mektupların önemli bir kısmı M. Tancî’nin yaptığı akademik çalışmalarla ilgili olmak üzere özel ve resmi yazışmaları kapsamaktadır.

Fişler

Koleksiyonun önemli bir kısmını da yukarıda sayılan konulara dair çok miktarda bibliyografik fişler oluşturmaktadır.