Koleksiyon, Ebüzziya Ailesi ve Ziyad Ebüzziya olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Evraklar 177 dosyada, 3878 kayıtta tasnif edilmiştir.

Ebüzziya Ailesi (67 dosya: 1-1218 arası kayıtlar): Bu gruptaki kayıtlar genel olarak şu konulardan oluşmaktadır: Ebüzziya Mehmed Tevfik, oğulları Velid, Talha ve Ziya Ebüzziya’nın yazışmaları ile basın, sansür, Donanma-yı Osmaniye, Tasvir-i Efkar, Matbaa-i Ebüzziya, Yeni Osmanlılar, Ali Suavi, Server İskit, Yunus Nadi, Recaizade Ekrem ile ilgili belgeler ve muhtelif gazeteler.

Ziyad Ebüzziya (110 dosya: 1219-3878 arası kayıtlar): Bu gruptaki kayıtlar ise, Tasvir-i Efkar, Tasvir Neşriyat, GEN Kitap Sarayı, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı ve müzeler, kitap, bildiri ve makale çalışmaları, muhtelif çeviriler, Ansiklopedik Duvar Takvimleri, Ahmed Rıza dosyası, Yeni Osmanlılar, Osmanlı basını ve sansür, Galatasaray Lisesi ve yayınları, kitap hırsızlığı, Z. Ebüzziya ile Pars Tuğlacı ve Cumhuriyet Gazetesi ile Fahri Kurtuluş arasındaki davalar yanında güncel konulara ilişkin haberlerin yer aldığı çok sayıda gazete kupürü ve dergi nüshaları, çeşitli fotoğraf, resim, gravür, harita, kitap ve risâle, farklı konularda yazılmış makaleler, Z. Ebüzziya’nın Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Yönetim Kurulu ve Avrupa Konseyi üyeliği dönemlerine ait rapor ve belgeler ve bazı yazarlarla yapılmış yazışmalardan oluşmaktadır.