1 : 1 - 1 

:
Madde AdıBÂ SELÂME
Şahıs AdıBa Selame Hüseyin b. Abdillah b. Muhammed b. Salim el-Kindi el-Hadrami el-Mekki [1356 C.ahir h./1937 Ağustos m.]
Tanıtım CümlesiMekkeli âlim.
KaynaklarMv.AU (Mevsûatü a'lâmi'l-ulemâ ve'l-üdebai'l-Arab ve'l-müslimîn) III 94-96; ZİRİKLİ (II) 242-243; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu
Yayın DurumuMadde EK CİLTTE yayımlanacaktır.

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: