75 : 1 - 10 

:
[Dr. Âsım Muhammed Rızk, Hângâvâtü’s-sûfiyye fî Mısr fi’l-asraynî’l-Eyyûbî ve’l-Memlûkî (567-923 h./1171-1517 m.), Kâhire 1417/1997, I.cilt, 1-473 sayfa]__ [Dr. Âsım Muhammed Rızk, Hângâvâtü’s- sûfiyye fî Mısr fî asri Devleti’l-Memâlîki’l-Burciyye (787-920 h./1385-1516 m), Kâhire 1417/1997, II. cild, 474-875 sayfa], tanıtan: Ali Namlı, İLAM Araştırma Dergisi, 1998, cilt: III, sayı: 1, s. 209-211

İçerikte  |   Bu dergide  |  Bu sayıda    
  75 : 1 - 10  
:
<< Geri Dön