İSAM Kütüphanesinde Ara


İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı[Anlam ve Yorum: Dînî Metinlerin Anlaşılması ve Yorumlanması, Tahsin Görgün. İstanbul: Gelenek Yayıncılık, 2003, 184 sayfa], tanıtan Ömer Türker, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2003, sayı: 9, s. 140-143
Türkçe
Zotero Kullanımı:
1) Zotero Connector’ü kurun.
2) Tarayıcıda zotero simgelerinden hangisi varsa ona tıklayın.
3) Veya doğrudan zotero.org hesabınıza kaydetmek için linke tıklayın.