BUTLÂN
BUTRUS, Gali Paşa
BUVÂT GAZVESİ
BUYRULDU
BÜCEYR b. BECRE
BÜCEYR b. ZÜHEYR
BÜCEYRÎ
BÜCEYRİMÎ
BÜDDÜ’l-ÂRİF
BÜDEYL b. VERKÀ
BÜKEYR b. ŞEDDÂD
BÜKREŞ
BÜLBÜL
BÜLBÜL ŞAH
BÜLBÜLDAĞI
BÜNÂN b. MUHAMMED
BÜNDÂR, Muhammed b. Beşşâr
BÜNDÂR b. HÜSEYİN
BÜNDÂRÎ
BÜNYADOV, Ziya
BÜNYÂMİN
BÜREK es-SARÎMÎ
BÜREYDE b. HUSAYB
BÜREYMÎ
BÜRGEL, Johan Christop
BÜSEYYİS
BÜSR b. EBÛ ERTÂT
BÜSR b. SÜFYÂN
BÜST
BÜSTÎ
BÜSTÎ, Ebü’l-Feth
BÜSTÎ, Ebü'l-Kàsım
BÜŞTÎ
BÜVEYHÎLER
BÜVEYTÎ
BÜYÜ
BÜYÜK ÇARŞI (İstanbul)
BÜYÜK DOĞU
BÜYÜK VÂLİDE HANI
BÜYÜKÇEKMECE KERVANSARAYI
BÜYÜKKÖRÜKÇÜ, Tahir
BÜZÜRC b. MUHAMMED
BÜZÜRG
BÜZÜRG-i ALEVÎ
BÜZÜRG b. ŞEHRİYÂR