YABGU
YADA TAŞI
YAFA
YÂFES
YÂFİÎ
YA‘FUR b. ABDURRAHMAN
YAĞISIYAN
YAĞMÂ-i CENDAKÌ
YAĞMUR
YAĞMUR TAŞI
YAHSUBÎLER
YAHŞİ FAKİH
YAHUDİ HIRİSTİYANLIĞI
YAHUDİLİK
YAHYÂ
YAHYÂ b. ABDULLAH
YAHYÂ b. ÂDEM
YAHYÂ b. ADÎ
YAHYÂ b. AHMED el-BÂHARZÎ
YAHYÂ b. EBÛ KESÎR
YAHYÂ b. EBÛ MANSÛR el-MÜNECCİM
YAHYÂ EFENDİ, Beşiktaşlı
YAHYÂ EFENDİ, Zekeriyyâzâde
YAHYÂ EFENDİ KÜLLİYESİ
YAHYÂ b. EKSEM
YAHYÂ b. HÂLİD el-BERMEKÎ
YAHYÂ el-HAŞŞÂB
YAHYÂ b. HÜSEYİN es-SAN‘ÂNÎ
YAHYÂ b. İBRÂHİM
YAHYÂ b. İSHAK
YAHYÂ b. MAÎN
YAHYÂ b. MUÂZ
YAHYA b. MUHAMMED el-CEZZÂR
YAHYÂ b. MUTAHHAR
YAHYÂ en-NAHVÎ
YAHYÂ b. ÖMER el-LEMTÛNÎ
YAHYÂ b. SAÎD b. EBÂN
YAHYÂ b. SAÎD el-ENSÂRÎ
YAHYÂ b. SAÎD el-KATTÂN
YAHYÂ b. SÂLİH
YAHYÂ b. SELLÂM
YAHYÂ-yı ŞİRVÂNÎ
YAHYÂ TEVFİK EFENDİ
YAHYÂ b. YAHYÂ el-LEYSÎ